Úpravy textu provádějte pomocí tlačítek jako v běžném editoru. Po najetí ukazatelem myši na plátno je možno text chytnout a přesunout.